«گذری بر مبانی زبان شناسی» کتاب شد

کتاب «گذری بر مبانی زبان شناسی» همراه با گزیده اصطلاحات مقدماتی زبان شناسی توسط دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایسکانیوز، سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی به تازگی کتاب «گذری بر مبانی زبان شناسی» همراه با گزیده اصطلاحات مقدماتی زبان شناسی تالیف هنگامه واعظی و بهرام مدرسی را روانه بازار نشر کرد.

این کتاب به صورت مشترک توسط هنگامه واعظی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و بهرام مدرسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تالیف شده است.

مفاهیم بنیادین و مقدماتی زبان شناسی مشتمل بر دوازده فصل است. عنوان هر فصل بر مبنای مباحث پایه علم زبان شناسی انتخاب شده است. اولویت انتخاب مطالب هر فصل، حاصل تجربه مولفان در تدریس دروس زبان شناسی و شناسایی نیازهای دانشجویان بوده است.

این فصول دوازده گانه عبارتند از تاریخچه ربان شناسی، مفاهیم بنیادی زبان شناسی، آواشناسی و واج شناسی، صرف، ساخت واژه، شیوه های واژه سازی، نحو، قواعد ساخت گروهی، رابطه صورت و معنا در جمله، معنای جمله، کاربرد شناسی، فراگیری زبان کودک است.

در این کتاب سعی شده است برای یادگیری بهتر، علاوه بر مثال های انگلیسی از نمونه های فارسی نیز بهره گرفته شود. همچنین برای درک آسان تر مطالب هر فصل، برابر هر یک از عناوین فارسی، نهاد انگلیسی آن نیز در همان صفحه آورده شده است.

افزون بر این فهرستی توصیفی از اصطلاحات رایج زبان فارسی در پایان کتاب گنجانده شده است و این کتاب برای دانشجویان رشته زبان شناسی و علوم مرتبط و جهت معرفی این علم کاربردی به خوانندگان عام موثر است.

کتاب «گذری بر مبانی زبان شناسی» همراه با گزیده اصطلاحات مقدماتی زبان شناسی توسط هنگامه واعظی و بهرام مدرسی، دو تن از اعضای هیات علمی د انشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و تهران مرکزی با تیراژ 2000 و قیمت 20 هزار تومان، توسط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

502

کد خبر: 959587