درباره ما

باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

 

اهداف و راهبردها

  • گسترش وتعمیق ارزشها وباورهای انقلاب اسلامی وفرهنگ اصیل ایرانی دربین مخاطبین
  • کمک به تحقق سیاست ها وبرنامه های دانشگاه آزاد اسلامی
  • کمک به حوزه علمی کشور در چارچوب اسناد بالادستی نظام

راهبردهای کلان

  • اولویت و تقدم حوزه آموزش و تقویت باشگاه خبرنگاران و روزنامه نگاران دانشجویی ایران
  • آموزش وتربیت نیروی انسانی مومن، متعهد، انقلابی، متخصص، کارآمد، دانشور، خلاق و نو آفرین در حوزه رسانه
  • توجه بیشتر به مخاطبین دانشگاهی و شبکه سازی اجتماعی
  • کمک به تقویت جایگاه علمی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی
 

تاریخچه

آغاز فعالیت باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران بویژه خبرگزاری وابسته به آن "ایسکانیوز" به سال 83 و 84 برمی گردد، اما مجوز خبرگزاری در سال 85 صادر و بعد از حدود 3 سال فعالیت، تعطیل شده است. این رسانه در سال 93 مجدد فعالیتش را آغاز کرده است. نگاهی گذرا به فعالیت این خبرگزاری در سال های اخیر نشان می دهد، خبری از فعالیت باشگاه خبرنگاران دانشجویی نبوده و خبرگزاری هم در حد پایگاه خبری تقلیل یافته است. رتبه و رَنک آن حدود 1400 و مخاطب آن نیز به حداقل رسیده است.

با ایجاد تغییرات اساسی در حوزه مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی و تمرکز بر اصل علم محوری و ارزش¬گرایی اسلامی- ایرانی در کنار اهمیت اصل اطلاع رسانی و همچنین گستردگی حوزه فعالیت و جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی از یک سو و مأموریت های جدید ملی، اسلامی ، علمی و آموزشی دانشگاه از سویی دیگر، لزوم بازنگری در حوزه فعالیت ها و مأموریت های باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران و خبرگزاری ایسکانیوز احساس و حرکت براساس سیاستهای و اهداف جدید برنامه ریزی شده است تا این رسانه به رسانه جامع و دانشمدار تبدیل شود

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار