• حبیبه رحیمیان

    خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز. فعالیت خبری خود را از سال ۸۲ آغاز کرده و در این مدت با باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه صمت، نشریات دانش نفت، ستصا، مجله زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، انجمن سازندگان صنعت نفت و پژوهشگاه نیرو همکاری همکاری داشته است. وی از سال ۹۶ تا به امروز با باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران همکاری دارد. تعداد خبر 231