• مقداد شیرعلی

    دبیر گرافیک باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران. وی در کارنامه هنری خود مدیریت هنری جشنواره‌ها و ورکشاپ‌های مختلفی به همراه سابقه تدریس در رشته گرافیک و شرکت و برگزاری بیش از ۵۰ نمایشگاه داخلی و خارجی را داراست. مقداد شیرعلی حائز رتبه نخبه تجسمی کشور در سال ۱۳۹۳ شده است. تعداد خبر 1