تبادل دانشجو و استاد با جهان به پرورش نیروی کنشگر دیپلماسی عمومی کمک می کند

دبیر واحد بین الملل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، گفت: تاسیس دانشگاه‌های بین‌المللی در کشورهای منطقه، آسیای مرکزی و جهان اسلام باعث ایجاد همگرایی‌، هم افزایی و اتحاد استراتژیک می‌شود.

رضا قلعه نویی دبیر واحد بین الملل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به اینکه ارتباطات جهانی در سال های اخیر بسیار سریع در حال رشد است و از سویی دیگر ارتباطات بین المللی نیز اکنون و با توسعه فناوری های ارتباطی، دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، گفت: پُرواضح است در این فضا مفاهیم دیپلماسی و تعاملات بین المللی نیز به شکل برجسته تری وارد ادبیات جهانی شود.

وی در خصوص تعریف دیپلماسی علمی، گفت: تعاملات حوزه علم، فناوری و دانشگاهی یک کشور با حوزه های متناظر سایر کشورهای منطقه و جهان برای پیشبرد سیاست های خارجی آن کشور را دیپلماسی علمی گویند.

قلعه نویی دیپلماسی علمی را زیر شاخه دیپلماسی عمومی دانست و ابراز کرد: بنابراین بدنه دانشگاهی ایران باید میان قشر نقش آفرین دانشگاهی دنیا فعال تر شود تا نمایشگر چهره حقیقی و پیشرفته علمی کشورمان در دنیا و منطقه باشد.

دبیر واحد بین الملل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اضافه کرد: تاسیس دانشگاه های بین‌المللی در کشورهای منطقه، آسیا مرکزی و جهان اسلام باعث ایجاد همگرایی، هم‌افزایی و اتحاد استراتژیک می شود.

وی با تاکید بر تبادل علمی ایران با کشورهای دیگر، بیان کرد: تبادل استاد و دانشجو باعث ایجاد و پرورش نیروهای کنشگری ایران است که منتهی به بالا بردن دیپلماسی عمومی در منطقه و جهان می شود.

قلعه نویی اهمیت دیپلماسی علمی را در معاملات جهانی بسیار با اهمیت دانست و تاکید کرد: علاوه بر اینکه دانشگاه های ما نقش دریافت کننده علم و فناوری را دارند، برای برخی کشورها مانند کشورهای منطقه و جهان اسلام، می‌توانند نقش ارائه دهنده علم را نیز داشته باشند که خود به ترویج افکار جمهوری اسلامی نیز کمک می کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1003613