چرا سرطان بعد از ایمنی درمانی عود می‌کند؟

کمک گرفتن از سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با سرطان طی تاکتیکی به نام «ایمنی درمانی» به طور قابل توجهی نتایج درمانی بیماران را بهبود بخشیده است؛ اما مشکلی که در مورد ایمنی درمانی مانند سایر درمان های سرطانی وجود دارد، عود مجدد بیماری است.

به گزارش گروه علم‌و‌فناوری ایسکانیوز، محققان در آزمایشگاه «Elaine Fuchs» سلول های توموری که مسئول عدم موفقیت درمان هستند را شناسایی کرده و دیدگاه های جدیدی را در مورد نحوه عملکرد آن ها ارائه داده اند.

«ایمنی درمانی» یک پیشرفت مهیج در زمینه درمان سرطان محسوب می شود و پاسخ اولیه بیمار به این درمان به طور غیرقابل باوری قوی‌ست‌؛ اما نرخ عود مجدد بیماری نیز ناامیدکننده است.

در مطالعه اخیر، میائو و همکارانش، روی نوعی موش با سرطان «کارسینومای سلول های سنگفرشی» آزمایشاتی انجام دادند که به خوبی به ایمنی درمانی پاسخ می دهد. با استفاده از این مدل، محققان مجموعه ای از سلول های سرطانی موسوم به «سلول های بنیادی شروع کننده توموری» را شناسایی کردند که با تولید مولکولی به نام «CD80» در برابر درمان زنده می مانند. این مولکول که مارکر سطحی محسوب می شود، موجب کاهش تاثیر سلول های ایمنی برای ریشه کن کردن سرطان می شود.

سلول های بنیادی شروع کننده تومور کمتر از دو درصد توده توموری را تشکیل می دهند؛ اما آن ها بسیار سمج و جان سخت هستند. در واقع این سلول های توموری به نوعی سیستم ایمنی را دور می زنند و در آینده موجب رشد تومور جدیدی می شوند.

در بخش دیگر این مطالعه محققین سوئیچ مولکولی را شناسایی کردند که موجب می شود سلول ها برای اولین بار CD80 را بسازند. این سوئیچ مولکولی« TGFβ‌ » است که بلوک کردن آن با استفاده از مهارکننده ها در ترکیب با ایمنی درمانی های متداول می تواند بر مقاومت درمانی سرطان کمک کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1003881