افزایش سلول های سرطانی از طریق چاقی

مطالعه ای جدید در دانشگاه شیکاگو نشان می دهد که زنان چاق بیشتر در معرض خطر سرطان سینه قرار دارند.

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، سرطان های سینه در بافت چربی رخ می دهند. سرطان سینه سه گانه منفی(TNBC)، نوعی سرطان سینه است که درمان آن بسیار مشکل است. هیچ کدام از اهداف دارویی یعنی گیرنده های استروژنی، گیرنده های پروژسترونی و گیرنده فاکتور رشد اپی درم انسانی 2، در سلول های TNBC‌وجود ندارند. این سرطان بسیار تهاجمی است و گزینه درمانی موثری برای آن وجود ندارد.

در مطالعه ای جدید که در مجله Journal of Experimental Medicine به چاپ رسیده است، دکتر بکر و همکارانش نشان داده اند که چگونه چاقی TNBC‌را افزایش می دهد. آن ها نشان داده اند که چاقی ماکروفاژها را به ماکروفاژهای پیش التهابی که از نظر متابولیکی فعال هستند بازبرنامه ریزی می کند. این ماکروفاژها درون بافت چربی پستانی تجمع پیدا می کند و سیتوکین پیش التهابی اینترلوکین 6 را بیان می کند که موجب افزایش تومورزایی می شود. اینترلوکین 6 به گیرنده موجود روی سطح سلول های سرطانی متصل می شود و موجب می شود که آن ها فنوتیپی شبیه سلول های بنیادی گرفته و تهاجمی تر شوند. این سلول های بنیادی سرطانی موجبات رشد و متاستاز بیشتر سرطان را فراهم می کنند.

با توجه به یافته های این مطالعه، چاقی یک شرایط پاتولوژیک است که با ایجاد شرایطی برای متاستاز بیشتر سلول های سرطانی موجب افزایش تومورزایی می شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1004970