درخواست از رئیس دیوان محاسبات برای پیگیری حقوق دانشجومعلمان

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در خصوص  تخلف صورت گرفته در صدور احکام حقوقی دانشجومعلمان به رئیس دیوان محاسبات کشور نامه ای نوشت.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در خصوص تخلف صورت گرفته در صدور احکام حقوقی دانشجومعلمان به رئیس دیوان محاسبات کشور نامه ای نوشت.

در این نامه با توجه به تخلف صورت گرفته، مغایرت این احکام با قوانین مصوب صدور احکام حقوقی دانشجومعلمان اعلام شده است. طبق ماده 6 قانون متعهدین خدمت مصوب 08/03/1369 دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد، که احکام صادره با این ماده مغایرت دارد.

بنابر جزء یک بند «ی» تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه 98 کشور، دانشجومعلمان به عنوان نیروی کشوری و کارمند دولت باید شامل افزایش 4 میلیون ریالی و ضریب افزایش 10 درصدی نسبت به سال 97 شوند که این مورد برای دانشجومعلمان اعمال نشده است.

بنابر تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8724/ت56486هـ به تاریخ 31/01/1398و بندهای دوم وششم آن،حداقل افزایش حقوق برای کارمندان دولت نباید از مبلغ 4400000ریال کمتر باشد، که این مورد نیز رعایت نشده است.

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی در این نامه تاکید کردند: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش بیشتر دانشجومعلمان و ارتقاء کیفیت دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و تاکید براعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب، انتظار می رود با جدیت تمام نسبت به احقاق حقوق دانشجومعلمان و اجرای دقیق مصوبات مجلس همت گمارید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1005574