نتیجه آموزش بدون پرورش روحی و معنوی‌

سخنرانی امام خمینی (ره) در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی - 28 شهریور 1361

امام خمینی (ره) در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی: آیا از این تربیت علمی فقط، منهای تربیتهای روحی و پرورش معنوی، چه حاصل می‌شود برای کشورشان؟ و چه حاصل می‌شود برای اسلام عزیز؟ و چه حاصل می‌شود برای مردم، ملت؟ علم حاصل شد، اما اگر تربیت معنوی نباشد پهلوی علم، و پرورش روحی نباشد، چه بسا که- و بسیار هم شده است که- همین علم، مایه فساد شده است. و همین عالمی که تهذیب نفس نداشته است، و همین استاد دانشگاهی که تهذیب نفس نداشته است، و همین اساتید دانشگاهی که مهذب نبوده‌اند، برای یک کشور تحفه فساد می‌آورند، بهتر می‌توانند فساد را در کشور ایجاد کنند.

کد خبر: 1007277