فراخوان همکاری در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوانی برای تکمیل و ارتقای همکاران این باشگاه از استادان، مدیران و کارکنان دانشگاه دعوت به همکاری کرده است.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از بین اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد مرکزی این باشگاه نیرو جذب می‌کند.

بابک نگاهداری رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوانی به‌منظور تکمیل و ارتقای همکاران مدیریتی و کارشناسی این باشگاه از اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان این دانشگاه نسبت به ارسال سوابق حرفه‌ای خود دعوت کرده است.

در بخشی از این فراخوان آمده است: باتوجه به رویکردهای جدید باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در زمینه راه‌اندازی باشگاه‌های حرفه‌ای و تخصصی از یک‌سو و برگزاری رویدادها و رقابت‌های علمی، فناوری و اندیشه‌ورزی در سطوح دانشجویی و دانش‌آموزی از سوی دیگر ضروری است از توان علمی، تخصصی و کارشناسی اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان دانشگاه به نحوه بهینه استفاده شود.

در بخش پایانی این فراخوان آورده شده است: بدین وسیله از همکارانی که تمایل به همکاری مدیریتی، تخصصی کارشناسی در ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دارند، خواهشمند است سوابق فردی خود را با انتخاب سه حوزه اولویت‌دار برای فعالیت از موضوعات ذیل و تعیین سطح مدیریتی و کارشناسی انتخاب کنند و به‌همراه مشخص کردن حوزه دانشجویی یا دانش‌آموزی حداکثر تا تاریخ ۹۸/۳/۲۸ ارسال کنند.

گفتنی است، برخورداری از تخصص و تجربه کاری و علاقه‌مندی به فعالیت‌های علمی و فناوری در حوزه جوانان و نخبگان امکان انتخاب افراد را افزایش خواهد داد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1007689