فناوری‌های نوین حوزه شناختی با اهداف درمانی توسعه می‌یابد

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از اقدامات ستاد در دو سال آینده را تمرکز بر توسعه فناوری‌ها و ابزارهای نوین برای ارتباط دو سویه با مغز با اهداف درمانی دانست.

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، مجید نیلی احمدآبادی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: علوم و فناوری های شناختی بر یکی از کلیدی ترین سوالات بشر یعنی چگونگی کارکرد ذهن و مغز تمرکز دارد. هر قدم پیشرفت در این حوزه زمینه ارتقای سرمایه شناختی جامعه و توسعه فناوری های انسان محور را فراهم ساخته و در ترسیم آینده بشریت نقشی محوری دارد. کشورهای پیشرو در سال های اخیر سرمایه گذاری عظیمی را به این حوزه راهبردی تخصیص داده اند که منجر به جهشی بزرگ در حجم و کیفیت دستاوردها شده و امید به یافتن پاسخ این سوال کلیدی را افزایش داده است.

وی ادامه داد: در ایران نیز تلاش دانشمندان در چند سال اخیر به توسعه حوزه شناختی شتاب بخشیده است. از سوی دیگر در خصوص کارکرد ذهن و مغز نیز هنوز نظریه جامعی وجود نداردکه توانایی های شگفت انگیز ذهن و مغز انسان را به درستی تبیین کند و این فرصتی برای کشور است که در این زمینه نقش اثرگذار خود را در توسعه یک نظریه جامع ایفا کند.

توسعه تحقیقات و خدمات شناختی

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری همچنین گفت: در این راستا ستاد در 6 سال گذشته با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقداماتی را انجام داده است. حمایت از توسعه ابزارهای فناورانه روز آمد در شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها یکی از این اقدامات است تا از این طریق شاهد توسعه تحقیقات و خدمات شناختی باشیم.

نیلی احمدآبادی درباره سایر اقدامات ستاد در این زمینه گفت: حمایت از پژوهش در مرزهای دانش در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور برای توسعه دانش شناختی با هدف استفاده برای رفاه در جامعه از اقدامات است. البته فعالیت های دیگری همچون حمایت از نیروی انسانی میان رشته ای در سطوح دانشگاهی و دانش آموزی، حمایت از کاربست دستاوردهای شناختی در تعلیم و تربیت و نگرش اجتماع نیز انجام شده است.

توسعه فناوری ها و ابزارهای نوین

وی با تاکید بر استمرار فعالیت های پیشین صورت گرفته در ستاد گفت: دو سال آینده بر روی اقداماتی تمرکز داریم تا شاهد رونق بیشتر فعالیت ها در حوزه شناختی باشیم که رد این زمینه می توان به توسعه کاربست علوم و فناوری های شناختی در حوزه های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی، توسعه فناوری ها و ابزارهای نوین برای ارتباط دو سویه با مغز با اهداف درمانی و حمایت از پژوهش های شناختی در مرزهای دانش در زمینه های مزیت ساز برای کشور اشاره کرد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1020402