بیمارستان‌ها به ازای هر ۱۵۰ تخت، یک مددکار دارند

معاون درمان بر لزوم تعریف و ایجاد شاخص ها و سنجه هایی مناسب برای ارزیابی حوزه مددکاری بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور تاکید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، دکتر قاسم جان بابایی در دوره آموزشی فرآیندهای مددکاری در مراکز درمانی بر لزوم تدوین دستورالعملی جامع و کامل برای مددکاری اجتماعی تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مددکاری به ما در ارائه خدمات مددکاری در مراکز درمانی کمک خواهد کرد و به نحوی، عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در این حوزه براساس دستورالعمل مددکاری عملیاتی خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به وجود معضلاتی در حوزه مددکاری تصریح کرد: جذب اعضای مددکاری و تمدید طرح از جمله مشکلات این حوزه است و ضرورت دارد در مناطقی مانند مناطق کم برخوردار، در صورتی که نیروی طرحی جایگزین نداشته باشیم، نیروهایی که طرح آنها در آن مناطق پایان یافته است را به منظور ارائه خدمت در آن مناطق تمدید طرح کنیم.

دکتر جان بابایی تاکید کرد: همچنین باید تامین منابع اصلاح شود تا بتوانیم نیروهای خرید خدمت جذب کنیم و کمبود نیرو در بیمارستان ها از این طریق کاهش و جبران شود.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در جلسه امروز باید بتوانیم شاخص هایی در حوزه مددکاری ایجاد کنیم و براساس این شاخص ها اعتبار بخشی بیمارستان ها و دانشگاه ها انجام و شاخص های تدوینی باید به نحوی باشد که قابل اجرا باشد.

دکتر جان بابایی بر لزوم پیگیری مسائل بیماران توسط مددکاران تاکید کرد، گفت: در حال حاضر به ازای هر ۱۵۰ تخت بیمارستانی، یک مددکار حضور دارد، استفاده از ظرفیت (NGO) ها، در حوزه مددکاری بسیار راهگشا بوده و به این حوزه کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1021301