رابطه سلول‌های بنیادی مغناطیسی در ترمیم غضروف

سلول‌های مجهز شده با نانوذره‌های اکسید آهن فوق پارامغناطیسی(SPIOs) می‌توانند به وسیله یک میدان مغناطیسی بیرونی به جایگاه خاصی در بدن هدایت شوند که این امر برای ترمیم بافت سودمند خواهد بود.

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، محققین دانشگاه هیروشیما گام مهمی را به سمت ارزیابی ایمنی و کارایی سلول های بنیادی مزانشیمی نشان دار شده به صورت مغناطیسی برای استفاده در ترمیم نواقص غضروفی برداشته اند.

در مطالعه ای که این محققین اخیرا تحت عنوان" In Vitro Safety and Quality of Magnetically Labeled Human Mesenchymal Stem Cells Preparation for Cartilage Repair " در مجله" Tissue Engineering " به چاپ رسانده اند، بی خطر بودن سلول های بنیادی مزانشیمی نشان دار شده به صورت مغناطیسی بر مبنای کاریوتیپ، سنجش تشکیل کلونی و تکثیر کلی آن ها را نشان داد. تمایز کندروسیتی و واکنش پذیری به نیروهای مغناطیسی برای ارزیابی کیفیت سلولی بررسی شد و نتایج نشان داد که میزان مناسبی از سلول های بنیادی مزانشیمی مجهز شده با نانوذره های اکسید آهن مغناطیسی برای بهینه سازی ظرفیت تمایزی بسیار مهم است و این در حالی است که جذب مغناطیسی به جایگاه آسیب حفظ می شود.

از آن جایی که انتقال هدفمند سلول های بنیادی به جایگاه آسیب بسیار حیاتی است، استفاده از این رویکرد می تواند گام مهمی به سمت پیشرفت در بالین باشد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1021412