اولین بازدید رئیس جدید بنیاد مستضعفان از آزادراه تهران ـ شمال

رئیس جدید بنیاد مستضعفان صبح امروز پس از برگزاری جلسه‌ای در کارگاه منطقه‌ای آزادراه تهران ـ شمال بازدید خود را از منطقه یک این آزادراه آغاز کرد.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، پرویز فتاح در اولین بازدید خود پس از انتصاب به ریاست بنیاد مستضعفان به آزادراه تهران ـ شمال آمد تا از مناطق مختلف این آزادراه بازدید کند.

فتاح در این بازدید، ابتدا جلسه‌ای با مدیران شرکت آزادراه تهران ـ شمال داشت و سپس وارد منطقه یک آزادراه تهران ـ‌شمال شد تا روند پیشرفت این پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را بررسی کند.

گفته شده، منطقه یک آزادراه تهران - شمال 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مقرر شده است، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز که در استان مازندران حضور دارد، از طریق محور کندوان به فتاح ملحق شود تا بازدیدی از این آزادراه داشته باشند.

بنابر این گزارش، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این در آخرین بازدید خود از آزادراه تهران ـ شمال خبر از اختصاص 300 میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان به منطقه یک برای تکمیل این منطقه آزادراهی داده بود که این رقم از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و قرار است از طریق اسناد خزانه اسلامی تخصیص یابد.

فارس

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کد خبر: 1022474