نقد سازنده، نباید مانع ارائه دستاوردهای دانشگاهی شود

رئیس دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد کرج با حضور در جمع کارکنان و مدیران گروه های آموزشی دانشکده های فنی و مهندسی و مکاترونیک به تحلیل شرایط موجود در جامعه و دانشگاه پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسکانیوز از کرج، دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج با اشاره به بخشی از مشکلات موجود در جامعه و به تبع آن در دانشگاه گفت: «وجود نقد جدی به برخی از عملکردها، نبایستی مانعی برای افتخارات و دستاوردهای ارزشمند در کشور باشد.

رئیس واحد کرج با بیان اینکه نقد سازنده و بیان صحیح مشکلات و مسائل در بسیاری موارد راهگشا خواهد بود، تصریح کرد: با همکاری، همدلی و تعهدی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج وجود دارد، این دانشگاه نیز دوشادوش سایر بخش های جامعه از دوره گذر از سختی ها و مشکلات عبور خواهد کرد.

وی به ارائه برخی طرح های پیشنهادی برای اداره بهینه امور اداری و آموزشی و مدیریت نیروها اشاره کرد و با مقایسه واحد کرج با برخی از دانشگاه های کشور تاکید کرد: به توفیق الهی برنامه هایی در حال بررسی است که با اجرای آن نیاز به کار فیزیکی کارمند کاسته شود تا بازنشستگی تعدادی از کارکنان موجب کندی روند کارها نشود.

در ادامه دکتر مصطفی مبلغی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نیز توضیحاتی را در خصوص تخصیص منابع مالی و انسانی و اجرای برخی بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت.

در این نشست کارکنان و مدیران گروه های آموزشی دانشکده های مذکور مشکلات و مسائل خود را با رئیس و مسئولین دانشگاه مطرح کردند و راهکارهای مربوطه را دریافت نمودند.

در این نشست که در ادامه سلسه نشست ها و بازدیدهای دوره ای و مستمر مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از بخش ها و دانشکده های مختلف این دانشگاه صورت گرفت؛ معاون توسعه مدیریت و منابع، روسای دانشکده های فنی و مهندسی و مکاترونیک و مدیر روابط عمومی واحد کرج نیز حضور داشتند.

کد خبر: 1022963