قدرت خرید گوشت قرمز توسط کارگران نصف شد +جدول

افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها موجب شده است قدرت خرید گوشت قرمز توسط کارگران در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۶ تقریبا نصف شود.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در سال ۱۳۸۶ حداقل حقوق کارگران در ماه ۱۸۳ هزار تومان بود در حالی که هر کیلوگرم گوشت قرمز در آن سال به طور متوسط ۶۴۶۵ تومان فروخته می‌شد. بنابراین در سال ۱۳۸۶ هر کارگری که حداقل دستمزد را دریافت می‌کرد، با حقوق ماهانه خود می‌توانست ۲۸ کیلو و ۳۰۰ گرم گوشت قرمز خریداری کند.

اما در سال جاری قدرت خرید گوشت قرمز توسط کارگران به حداقل خود رسیده است، چراکه حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان است، درحالی که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به طور متوسط ۹۹۰۰۰ تومان بوده است. بدین ترتیب هر کارگر که حداقل حقوق را دریافت می‌کند، در سال جاری با حقوق یک ماه خود فقط می‌تواند ۱۵ کیلو و ۳۰۰ گرم گوشت خریداری کند.

سال

حداقل دستمزد کارگران

قیمت یک کیلو گوشت قرمز

قدرت‌خرید(کیلوگرم‌درماه)

۱۳۸۶

۱۸۳۰۰۰

۶۴۶۵

۲۸٫۳

۱۳۸۷

۲۱۹۶۰۰

۸۴۷۷

۲۵٫۹

۱۳۸۸

۲۶۳۵۲۰

۱۰۷۶۹

۲۴٫۵

۱۳۸۹

۳۰۳۰۰۰

۱۵۵۹۴

۱۹٫۴

۱۳۹۰

۳۳۰۳۰۰

۱۷۵۸۸

۱۸٫۸

۱۳۹۱

۳۸۹۷۰۰

۲۱۳۳۹

۱۸٫۳

۱۳۹۲

۴۸۷۱۲۵

۲۹۶۶۱

۱۶٫۴

۱۳۹۳

۶۰۸۹۱۰

۳۱۷۲۵

۱۹٫۲

۱۳۹۴

۷۱۲۴۲۵

۳۴۱۸۶

۲۰٫۸

۱۳۹۵

۸۱۲۱۶۶

۳۵۰۴۵

۲۳٫۲

۱۳۹۶

۹۲۹۹۳۰

۴۵۳۶۴

۲۰٫۵

۱۳۹۷

۱۱۱۴۱۴۰

۵۳۳۶۹

۲۰٫۹

۱۳۹۸

۱۵۱۶۸۸۱

۹۹۰۰۰

۱۵٫۳

کد خبر: 1023152