لرستان صدرنشین رشد تورم در کشور

 بیشترین نرخ تورم ماهیانه خانوار‌های کشور در مردادماه مربوط به استان لرستان با ٢.٨ درصد افزایش است.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در مرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٨٠.٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهیانه خانوار‌های کشور مربوط به استان لرستان با ٢.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.٤ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ٤١.٦ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٥٤.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٣٤.٦ درصد) است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های کشور به عدد ٤٢.٢ درصد رسید و بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کردستان (٥٠.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٥.٧ درصد) است.

خانوار‌های شهری

در مرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوار‌های شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٩.٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان لرستان با ٣.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ٠.٤ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های شهری کشور ٤٠.٨ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان ایلام (٥٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٣٢.٥ درصد) است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های شهری به عدد ٤١.٤ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان ایلام (٥٠.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٥.٤ درصد) است.

خانوار‌های روستایی

در مرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوار‌های روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ١٨٧.١ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان لرستان با ٢.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ١.٠ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های روستایی ٤٦.١ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٥٩.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٤٠.٦ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های روستایی به عدد ٤٦.٦ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کردستان (٥٥.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان البرز (٣٩.١ درصد) است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1025900