عملکرد گروه‌های جهادی دانشگاه‌های تهران ارزیابی می‌شود/ رتبه‌بندی گروه‌های جهادی

جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: خروجی ارزیابی عملکرد گروه‌های جهادی دانشگاه‌های تهران به صورت کارنامه تهیه و براساس آن به گروه‌ها نمره تعلق می‌گیرد، گروه‌ها با توجه به نمره دریافتی نسبت به یکدیگر رتبه‌بندی می‌شوند.

حمید والایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره ارزیابی عملکرد گروه‌های جهادی دانشجویی اظهار کرد: یک روند سنتی برای ارزیابی عملکرد وجود داشت مبنی بر اینکه به دانشجویان فرم‌های مکتوبی داده می‌شد تا تعداد روزهای برگزاری اردو و تعداد نفرات شرکت‌کننده در آن را ذکر کنند، سپس براساس بودجه دریافتی و فعالیتی که خودشان تعریف می‌کردند ناحیه بسیج عملکرد آنها را تهیه و ارزیابی می‌کرد.

وی با بیان اینکه از تابستان 98 روند ارزیابی اردوهای جهادی در ناحیه تهران بسیج دانشجویی متفاوت شده است، گفت: شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد گروه‌های جهادی با رویکرد مسئله‌محور در ناحیه بسیج تهران تشکیل شده است.

جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور درباره شاخص‌های ارزیابی عملکرد اردوهای جهادی گفت: شاخص‌هایی نظیر تعداد افرادی که در این گروه‌ها شرکت کرده‌اند به تفکیک خواهران و برادران، مناطق جغرافیای و نوع مسئله که در منطقه به آن پرداخته شده است، توانایی حل معضل و پیشرفت کار، در ارزیابی اردوهای جهادی دانشگاه‌های تهران ملاک است.

وی داشتن با بیان اینکه ارزیابی مناسب برای بهبود عملکرد سال آینده اردوهای جهادی مؤثر است، اضافه کرد: شاخص‌های ارزیابی در اتاق‌های وضعیت کارشناسی شده و در قالب کاربرگ‌هایی در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد. خروجی ارزیابی عملکرد گروه‌های جهادی به صورت کارنامه تهیه می‌شود و براساس آن به گروه‌ها نمره تعلق می‌گیرد. گروه‌های جهادی دانشگاه‌های تهران با توجه به نمره دریافتی نسبت به یکدیگر رتبه‌بندی می‌شوند.

مسئول بسیج دانشجویی ناحیه تهران بزرگ بر تشویق گروه‌های فعال جهادی تأکید کرد و گفت: نظام رتبه‌بندی گروه‌های جهادی امکان اجرای سیاست تشویقی و تنبیهی را برای ناحیه و سازمان بسیج دانشجویی فراهم می‌کند، به‌خصوص در سیاست‌های تشویقی گروه‌هایی که عملکرد بالاتری داشته باشند از میزان حمایت بالاتری نیز برخوردار می‌شوند.

وی عنوان کرد: باتوجه به عملکرد گروه‌های جهادی جدولی بر اساس مدل sw با فاکتورهای آسیب، تهدید، ضعف و قوت تهیه می‌شود. ناحیه بسیج دانشجویی تهران بزرگ باتوجه به این جدول تصمیم می‌گیرد کجا سرمایه‌گذاری کند تا عملکرد دانشجویان جهادی تقویت شود و کدام گروه‌ها خود پیشران حل مسئله در منطقه هستند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1026242