سرفصل بازنگری شده رشته عکاسی در مقطع کارشناسی  ابلاغ شد

عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی سرفصل بازنگری شده رشته عکاسی در مقطع کارشناسی را به واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ کرد.

سرفصل بازنگری شده دوره کارشناسی رشته عکاسی ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷ مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت بهره برداری در سایت مرکز برنامه ریزی درسی قرارداده شده است. اجرای این سرفصل از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن لازم الاجراست.

این برنامه اصلاح شده جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته عکاسی مصوبه جلسه شماره ۷ شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ چهاردهم مرداد سال ۱۳۹۳ شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری می‌شود.

مدیران گروه آموزشی نظرات اصلاحیه برنامه ابلاغی را باید تا حداکثر ۲ ماه بعد از تاریخ ابلاغ بخشنامه به معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه ارسال کنند.

انتهای پیام /

کد خبر: 1028469