کاهش 80 درصدی تعداد پناهجویان در آمریکا2018

بیشترین کاهش از نظر تعداد پناهجویان ثبت‌نام شده در سال 2018 در مقایسه با سال 2017 به ترتیب در آمریکا و ایتالیا اتفاق افتاده است.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، گزارش اخیر International Migration Outlook (چشم‌انداز مهاجرت بین‌المللی) در سال 2019 به بررسی وضعیت مهاجرت‌های بین‌المللی در کشورهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) پرداخته است.

سال 2018 تعداد پناهجویان ثبت‌نام شده در کشورهای OECD در مقایسه با سال 2017 کاهش 14 درصدی داشته و از 1.26 میلیون به 1.09 میلیون پناهجو رسیده است.

افغانستان با 95 هزار پناهجوی جدید ثبت شده، اصلی‌ترین کشور مبدأ پناهجویان در کشورهای OECD در سال 2018 بوده است. بیشترین کاهش از نظر تعداد پناهجویان ثبت‌نام شده در سال 2018 در مقایسه با سال 2017 به ترتیب در آمریکا و ایتالیا اتفاق افتاده است.

بنا بر گزارش رصدخانه مهاجرت ایران وابسته به سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، در مقایسه با سال 2017 مجارستان با کاهش 80 درصدی در رتبه نخست از نظر میزان کاهش در ثبت پناهجوی جدید در سال 2018 قرار دارد. بیشترین کاهش از نظر تعداد پناهجویان پذیرش شده از طریق برنامه اسکان مجدد در سال 2018 نیز مربوط به آمریکا با 80 درصد کاهش است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1028538