درنگ ۶ | از جدال فکری فیرحی و طباطبایی تا آخرین دستاوردهای جامعه شناسی اسلامی

در این شماره خرده روایت هایی داریم از: جدال شاگرد و استاد؛ نقدهای متقابل فیرحی و طباطبایی جایزه داوری اردکانی به چه کسی رسید؟ آخرین دستاوردهای جامعه شناسی اسلامی مرگ خدای نیچه به روایت محمدمهدی اردبیلی شماره جدید ماهنامه قلم یاران روایت مردم شناسانه و جامعه شناختی از اربعین تفاوت علم دینی و معرفت دینی از نگاه آیت الله رشاد نسبت عدالت و ولایت از منظر آیت الله میرباقری انتقاد سیدجواد میری از مصوبات وزارت علوم برای ارتقای اساتید به همراه گفتگویی با اسماعیل نوشاد

کد خبر: 1030002