بیمه شده  کدامیک از افراد خانواده خود رامی تواند تحت پوشش درمانی قرار دهد؟

آیا می دانید فرد بیمه شده اصلی کدامیک از افراد خانواده خود را می تواند تحت پوشش درمانی قرار دهد؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز،در این گزارش به بیان توضیحاتی پیرامون این امر و شرایط اینکه افراد تحت پوشش قرار بگیرند می پردازیم.

همسر بیمه شده

فرزندان ذکور، تا سن ١٩ سال تمام و پس از آن منحصرا در صورتی که به تحصیلات دانشگاهی اشتغال داشته و یا معلول از کار افتاده نیازمند باشند.

فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل و شوهر

شوهر بیمه شده زن ، در صورتی که سن وی از ٦٠ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تامین شود.

پدر و مادر

پدر و مادر در صورتی که سن پدر از ٦٠ و مادر از ٥٥ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون های پزشکی از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تامین و در هر حال به موجب قانون یاد شده مستمری دریافت ندارند.

میزان

انتهای پیام/

کد خبر: 1030625