سند برآورد نیروی انسانی دندانپزشکی تهیه می شود

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی از تهیه سند برآورد نیروی انسانی دندانپزشکی عمومی، آموزش تخصصی و تخصصی درمانی کشور براساس کلان مناطق آمایشی خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز به نقل از وزارت بهداشت، بهزاد هوشمند دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای عملیاتی کردن برنامه های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در دندانپزشکی به بازدیدها و ارزیابی وضعیت دانشکده های دندانپزشکی به منظور برنامه ریزی رئوس برنامه های طرح تحول و بررسی وضعیت موجود رشته های عمومی و تخصصی حوزه دندانپزشکی اشاره کرد و افزود: تاکنون از دانشکده های دندانپزشکی زاهدان، رشت و کرمان بازدید بعمل آمده است.

هوشمند با اشاره به برگزاری موفق آزمون های مرتبط با این دبیرخانه، توزیع نیروی انسانی متخصص به عنوان هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی را براساس راستی آزمایی و نیازسنجی منطقه ای عنوان کرد.

وی اظهار کرد: سند برآورد نیروی انسانی کلان مناطق آمایشی در دست تهیه است که امیدواریم با مدیریت شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی بتوانیم سیاستگذاری وضعیت نیروی انسانی دندانپزشکی عمومی، آموزش تخصصی و تخصصی درمانی کشور را براساس کلان مناطق آمایشی طراحی و اجرا کنیم.

دبیر شورای آموزش دنداپزشکی و تخصصی به تدوین پیوست اخلاق حرفه ای در آموزش دندانپزشکی با مدیریت معاونت آموزشی وزارت بهداشت اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های راهبردی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعتباربخشی برنامه های آموزشی است که در حال حاضر در همه دانشگاهها در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد.

وی بازنگری هدفمند کوریکولوم های تخصصی دندانپزشکی را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به تعداد زیاد دانشکده دندانپزشکی باید ضمن ارتقا شرایط موجود، کیفیت و استاندارد پایه را در دانشکده های دندانپزشکی نهادینه کنیم که لازمه آن داشتن نیروهای متخصص آموزش در حوزه دندانپزشکی است لذا تربیت نیروی درمانی متخصص منوط به برآورد سند نیروی انسانی سلامت در کلان مناطق آمایشی است.

هوشمند به توسعه علوم و فناوری های نوین و رشته های بین رشته ای اشاره کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم توسعه دوره های مهارتی اعضای هیئت علمی و نیروهای متخصص را با آخرین فناوری های نوین و توانمندی های لازم هماهنگ کنیم که به همین منظور یک کارگاه کشوری در دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی جهت طراحی و راه اندازی رشته های نوین تشکیل شده است که اعضای این کارگروه در فناوری های نوین مثل مهندسی بافت، بیوتکنولوژی دندانپزشکی، نانوتکنولوژی و علوم مرتبط با حوزه دندانپزشکی متخصص هستند.

وی از نهادینه کردن عرصه های آموزش عملی و کارورزی در عرصه دانشجویان دندانپزشکی عمومی و تخصصی در بیمارستان هایی که نزدیک دانشکده باشند خبرداد و خاطرنشان کرد: این تصمیم به صورت یک طرح ملی در حال پیگیری است که در حال حاضر به صورت آزمایشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال انجام است وامیدواریم با این کار سطح دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی و سلامت دهان و دندان افزایش یابد.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی از تشکیل کارگروه مهارتی به منظور ارزیابی فارغ التحصیلان رشته دندانپزشکی عمومی و تخصصی خبرداد و اظهار داشت: با توجه به اینکه سیاست این دبیرخانه استفاده از خرد جمعی در اجرای برنامه ها است لذا به دنبال برون سپاری بخشی از فعالیت های حوزه دندانپزشکی که نقش حاکمیتی نداشته باشند هستیم که در همین راستا انجمن های علمی مرتبط با حوزه دندانپزشکی را می توانیم وارد پروژه های وزارت بهداشت کنیم

هوشمند با اشاره به ایجاد همدلی و گفتمان واحدی که در معاونت آموزشی وزارت بهداشت در خصوص پیشبرد برنامه های طرح تحول و نوآوری آموزشی بوجود آمده است ابراز امیدواری کرد که خروجی این اقدامات ارتقای سطح سلامت مردم در تمام حوزه ها بخصوص بخش سلامت دهان و دندان کشور باشد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1031216