درنگ ۷ | از آغاز کار مدرسه علوم انسانی روزگار نو تا حاصل30سال تلاش علمی مرتضی فرهادی

در این شماره از درنگ، خرده روایت‌هایی داریم از:
انتشار شماره جدید ماهنامه عصر اندیشه پس از شش ماه توقف
پیشنهاد مسعود درخشان برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نقد جمشیدی‌ها به جامعه شناسی ایرانی پارادوکس، ملیت، دین و تجدد به روایت فیرحی
آغاز درس‌گفتارهای مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو
تأملی بر بصری کردن متون قدسی به روایت سیدمهدی ناظمی انتشار کتاب «درباره شر»

کد خبر: 1031362