اطلاعیه تغییر زمان برگزاری هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پایان د وره رشته پزشکی مقطع دکتری

تاریخ برگزاری هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره رشته پزشکی مقطع دکتری طی مکاتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، از تاریخ ۹۸/۸/۱۶ به تاریخ ۹۸/۸/۲۳ تغییر یافته است. 

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز از روابط عمومی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- بر اساس اعلام دفتر توسعه آموزش معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، هشت واحد دانشگاهی مجری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، دانشگاه های آزاد اسلامی نجف آباد، مشهد، اردبیل، ساری، شاهرود، کازرون، قشم، به عنوان حوزه برگزاری آزمون می باشند.
دانشجویان سایر واحدهای مجری رشته پزشکی لازم است در واحدهای مشخص شده طبق جدول زیر در آزمون شرکت نمایند:

ردیف

حوزه برگزاری آزمون

واحدهای دانشگاهی

۱

علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

۲

نجف آباد

نجف آباد- قم- یزد

۳

مشهد

مشهد

۴

اردبیل

اردبیل- تبریز

۵

ساری

ساری- تنکابن

۶

شاهرود

شاهرود

۷

کازرون

کازرون

۸

قشم

قشم - زاهدان

کد خبر: 1031564