رأی دادگاه عالی انتظامی در مورد صدور حکم غیابی

دادگاه عالی انتظامی قضات رأی داد که اقدام دادستان در عدم پذیرش واخواهی وکیل متهم نسبت به حکم غیابی، تخلف است.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، دادگاه عالی انتظامی قضات رأی داد که اقدام دادستان در عدم پذیرش واخواهی وکیل متهم نسبت به حکم غیابی، تخلف است.

در این رأی تأکید شده، علی‌رغم واخواهی وکیل متهم نسبت به حکم غیابی صادره از دادگاه، دادستان عمومی و انقلاب مربوطه؛ دستور توقف اجرای حکم و ارسال پرونده به دادگاه را جهت رسیدگی به واخواهی مطروحه صادر نکرده است که این امر تخلف محسوب می‌شود.

در قانون آیین دادرسی کیفری (در مواد ۳۳۵ تا ۴۸۳)، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های کیفری، اینگونه آمده است که دادگاههای کیفری در مواردی همچون کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند.

همچنین در ماده ۴۰۶ این قانون تأکید شده در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در‌‌ همان دادگاه است.

پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است و مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور نیز دو ماه است.

فارس

انتهای پیام/

کد خبر: 1031811