گزارشگران فساد تشویق شوند/ تسامح با مفسدان باید در حد صفر باشد

رئیس قوه قضائیه در همایش تخصصی دادستان‌های سراسر کشور به تبیین نقش‌های متعدد و متنوع دادستان در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و بر ضرورت به‌هنگام شدن اطلاعات دادستان‌ها تأکید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در هجدمین همایش تخصصی دادستان‌های سراسر کشور، ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این همایش، گفت: ان‌شاءالله آنچه که مورد بحث و بررسی و هم اندیشی قرار گرفت، تبیین شود تا ما هم درجریان قرار بگیریم و در نهایت موجب تحول جدی در بخش‌های مختلف مجموعه دادسرا‌ها شود.

وی ادامه داد: نقش و سهم دادستان و دادسرا‌ها در اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم، در ایجاد امنیت، در کشف جرم، در مجازات و کیفر مجرمین و در همکاری همه دستگاه‌های امنیتی و اجرایی بسیار قابل توجه است.

وظیفه و سهم دادسرا فرآیندی است که یک مقطع را شامل نمی‌شود

رئیس دستگاه قضاگفت: آنچه در قانون از وظیفه و سهم دادسرا وجود دارد فرآیندی است که یک مقطع را شامل نمی‌شود. حضور دادستان‌ها در مرحله مقدماتی برای واقع نشدن جرم، نقش دادستان‌ها در پیشگیری از وقوع جرم، همکاری با شورا‌های تامین استان‌ها و مسئولین امنیتی و ضابطان، عدم وقوع جرم، کشف جرم، انجام تحقیقات، خواستن کیفر برای مجرمان در کنار محاکم و دادگاه‌ها، رسیدگی و دادرسی، صدور حکم، تناسب بین حکم و موضوع و احیانا اعتراض در صورت عدم تناسب، تاثیرگذار است.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: همچنین نقش دادستان در پیگیری اعتراض، اجرای حکم صادره، تاثیر زندان بر روحیه زندانی و بازاجتماعی کردن زندانی، اظهارنظر نسبت به شمول مرخصی یا عفو و در اقدامات تامینی بعد از آزادی نیز حائز اهمیت است. در واقع حضور دادستان یک پروسه را شکل می‌دهد نه یک پروژه را که مثلا بگوییم فقط در این مقطع دادستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه همواره نقش دادستان نقش به هم پیوسته است، گفت: نقش دادستان در حفظ جامعه و صیانت از جامعه از هرگونه جرم و کجی، قابل توجه است و هیچگونه کجی، فساد و جرمی را دادستان نمی‌تواند قبول کند و برتابد و طبیعتا باید تمهیداتی بیاندیشد که برخورد و اقدام متناسب انجام شود.

اطلاعات به روز و به هنگام شدن دادستان یک ضرورت است

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اطلاعات به روز و به هنگام شدن دادستان یک ضرورت است. دادستان‌های ما باید به هنگام شوند. به روز شوند؛ هم در شناخت قانون، شناخت جامعه و منطقه و به تعبیر بزرگان اهل فقه، شناخت بلد و شهری که در آنجا وظیفه‌شان را انجام می دهند و هم در شناخت شخصیت مجرم و شناخت اوضاع و احوالی که در آن، جرم واقع شده است.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: شناختِ شرایط بسیار مهم است؛ لذا من به دادستان‌های عزیز و همکاران گرامی توصیه می‌کنم به آنچه که در دوره دانشکده و دانشگاه و حوزه دریافت کردید بسنده نکنید. به اطلاعاتی که همه به صورت معمول دارند؛ باید دستی برتر در کسب اطلاعات داشته باشید.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در این رابطه وظیفه دستگاه‌هایی که در حوزه جمع آوری‌ها تلاش می‌کنند، این است که دوستان عزیز دادستان را به‌هنگام کنند. شما هم دنبال این باشید تا حضور و اطلاعات‌تان، به نفع تفوق و برتری در مسائل و اقدامات‌تان باشد.

دادسرا و دادستانی مثل پدری مهربان برای عموم شهروندان باشد

آیت الله رئیسی یادآور شد: در این رابطه باید گفت که سه محور درکار دادستانی مورد تاکید است: نکته اول آن است که دادسرا و دادستانی مثل پدری مهربان برای عموم شهروندان باشد که اگر کسی مورد ظلم و ستم قرار گرفت به این پناهگاه پناه آورد و این ملجاء و پناه، او را پناه دهد و از او رفع ظلم کند. اینجا نقش دادستان نقش مهربانانه با همه است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1042381