درنگ 10 | از کاربست هوش مصنوعی در اجتهاد تا واکنش قاسم پورحسن به داوری اردکانی

دراین شماره درنگ خرده روایت هایی داریم از : انتشارشماره جدید اندیشه پویا پاسخ قاسم پورحسن به داوری اردکانی درباره تقدم علم دینی بر جامعه دینی شرق شناسی و ایران شناسی از منظر رضا داوری «نامیدن تعلیق»، برنامه ای پژوهشی برای جامعه شناسی تاریخی انتقادی کاربست هوش مصنوعی در علوم اسلامی و اجتهاد ریشه های مسیحی علوم انسانی غربی به روایت مالک شجاعی جشوقانی عصر حیرت؛ اثر تازه مهدی نصیری تاریخچه وحدت اسلامی در بیان عباس خامه یار نشست های روشی خسروپناه برای نظریه پردازی در علوم انسانی

کد خبر: 1043192