راه اندازی مرکز تحقیقات کیف، کفش و چرم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

بابک نگاهداری از راه اندازی مرکز تحقیقات کیف ، کفش و چرم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز در تبریز، بابک نگاهداری رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه پایانی نشست راهبری پژوهشی منطقه3 دانشگاه آزاد اسلامی استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در برهه‌ای از زمان ماموریت آموزش و ارتقاء سواد و فرهنگ جامعه را هدف محوری خود قرار داده بود، اظهار کرد: اما در حال حاضر و در دوره جدید یک تغییر ماموریتی در دانشگاه آزاد رخ داده است و آن این است که این دانشگاه احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی می کند و شعار حل مسئله را به عنوان شعار محوری خود قرار داده است.

وی افزود: بنابراین دانشگاه آزاد اسلامی همه رویکردهای خود را در حال تغییر دادن است و به این سمت می رود که بتواند این هدف را محقق کند.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه جلسه امروز در راستای همین هدف و تحقق رویکرد است، تصریح کرد: سعی می کنیم این هدف تنها در حد یک شعار و رویکرد نباشد بلکه همه ساز و کارها، مقررات، قوانین و ساختارهای دانشگاه را در حال تغییر دادن هستیم تا بتوانیم از عهده این ماموریت به خوبی برآییم.

نگاهداری یادآور شد: اگر سه حوزه آموزش، پژوهش و فناوری را در نظر بگیریم، در حال حاضر آموزش دانشگاه در حوزه جدید، خود را تغییر داده است به این شکل که توسعه رشته ها را در هر شهر و استانی مبتنی بر اقتصاد و صنایع شهری همان شهر کرده است تا اینکه دانشجویانی را تربیت کند تا ضمانت اشتغال آنها در آن شهر بالاتر باشد و صنعت آن در همان شهر وجود دارد و نیز اقتصاد آن در همان شهر پابرجا است.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به همین میزان اکتفا نکرده است و در حوزه آموزش نیز راه اندازی مدارس عالی مهارت آموزی را در دستور کار خود قرار داده است.

نگاهداری تاکید کرد: یکی از معایبی که دانشگاه‌های ما دارند این است که تربیت شدگان این دانشگاه ها کمتر از توان مهارتی لازم برای حضور در صنایع و مشاغل واقعی برخوردار هستند بنابراین برگزاری دوره های ویژه مهارتی در قالب توسعه مدارس مهارتی همچنانکه دکتر جوانپور اشاره کرد همانند مدرسه مهارتی کیف، کفش و چرم یکی از رویکرد هایی است توسط دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر دنبال می‌شود.

رئیس پژوهشگاه دانشگاه آزاداسلامی با بیان اینکه چندین مدرسه مهارت آموزی متناسب با همان استان در چند منطقه ایجاد شده است خاطر نشان کرد: هدف این است که ما افرادی را تربیت کنیم که بدرد صنایع و بازار اشتغال بخورد نه فقط آموزش دیدگان آکادمیک که در حوزه صنعتی نتوانند موفق وارد عمل شوند.

این مقام مسئول اضافه کرد: حتی طرحی را به نام طرح پایش بصورت الزامی در دانشگاه ها در پایان نامه ها انجام می دهیم که هم اکنون ۱۰ هزار موضوع برای پایان نامه در آنجا وجود دارد و این موضوعات از مسائل و چالش‌های صنایع مختلف کشور استخراج شده است.

وی متذکر شد: هر استانی بر طبق پتانسیل و ظرفیتی که در آن استان وجود دارد موضوع را انتخاب می کند.

رئیس پژوهشگاه دانشگاه آزاداسلامی ادامه داد: این موضوعات با توجه به نشست های مختلفی که با صنایع برگزار شد و طبق همان نیازهایی که داشتند خارج شد و آن را موضوع پایان نامه گذاشتیم و دانشجویان را الزام کردیم که موضوع پایان نامه خود را از موضوعاتی که داده شد انتخاب کنند و روی آن بپردازند که یکی از نیازهای علمی و فناورانه کشور باشد و این طرح در دانشگاه آزاد اسلامی در حال اجرا است.

نگاهداری افزود: چه در توسعه رشته ها و چه در افزایش مهارت و چه در تعریف پایان نامه ها صنایع را نصب العین خود قرار دادیم و می بایست هماهنگ با صنایع و اقتصاد منطقه پیش رویم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه پژوهش نیز دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت بی‌نظیری از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دارد تصریح کرد: ۱۱ هزار کارگاه و آزمایشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی فعال است با ۱۴۷ هزار تجهیزات آزمایشگاهی که اینها را شبکه سازی کردیم که به همه کشور سرویس می دهند همچنین ۱۴۰ مرکز تحقیقاتی در کل کشور وجود دارد و هر پروژه‌ای در هر استانی اگر گرفته شود کل ظرفیت مراکز تحقیقاتی متناسب با تخصص هایی که دارند در صورت لزوم به خدمت آن استانی که آن پروژه را تعریف کرده است قرار بگیرند.

نگاهداری ادامه داد: فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی را به سمت ماموریت های مطالعاتی در صنایع تغییر دادیم یعنی آن استادی که در طول یک سال یا ۹ ماه که فرصت مطالعه در خارج از کشور دارد فرصت ایجاد کردیم که برای ارتقاء تحقیق، توسعه و دانش در آن صنعت در خدمت صنایع باشدـ

وی بیان کرد: برای اینکه در حوزه فناوری هر چه بیشتر در خدمت شما صنایع باشیم یک صندوق پژوهش و فناوری با ۲۰۰ میلیارد تومان سپرده ایجاد کردیم که اگر محققان با صنایع ما وارد کاری شوند و یک نمونه اولیه تولید شود خود دانشگاه هم به عنوان سرمایه گذار کمک کند خط تولید این قطعه تولید شود.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در حال تعریف هیات علمی های فناور هستیم که در خدمت صاحبان صنایع در دانشگاه باشند، اگر صاحبان صنایع تمایل داشته باشند که در مراکز تحقیقاتی ما همکاری داشته باشند ما به عنوان هیئت علمی فناور به آنها پوزیشن آکادمیک بدهیم و بتوانیم این ارتباط را نهادینه تعریف کنیم.

وی گفت: کانونهای دانشگاه و صنعت جامعه ابلاغ شده است که یک ظرفیت نهادی باشد تا صاحبان صنایع در داخل دانشگاه در این کانون با هم دیده شوند.

رئیس پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این دانشگاه دارای یک باشگاه نخبگان است که که ده درصد استعدادهای برتر آن را پوشش می دهد افزود:مسابقات علمی و فناورانه ای آنجا تعریف شده است که آن مسابقات نیز در راستای پاسخ به صنعت و فناورانه است و حتی مسابقات را در جهت نیازهای جامعه و صنعت جهت دادیم.

نگاهداری با تاکید بر اینکه خودمان را به حل مسائل کشور چه در حوزه آموزش و پژوهش متعهد کردیم، افزود: از سوی دیگر انتظارمان این است که صنایع به کمک ما بیایند و در صورتی که دانشجویان رشته های مرتبط کارآموزی خود را به صورت مرتب طی کنند در همان صنایع و کارخانه ها جذب شوند.

وی اضافه کرد: اگر صنایع در نقاط مختلف این ظرفیت را داشته باشند ما در راستای نیازها و الزامات شما حرکت کنیم و ما نیز مهارت های لازم را آموزش می دهیم.

نگاهداری یادآور شد: مراکز تحقیقاتی را الزام کردیم که بیشتر به سمت پروژه های ارتباط با صنعت حرکت کنند و برروی تحقیقاتی کار کنند که مرتبط با نیازهای صنایع است. لذا انتظار داریم صنایع اگر نیازهایی دارند به ویژه در شرایط تحریم دانشگاه آزاد اسلامی را حتماً در لیست مراکزی قرار بدهند که می‌تواند پتانسیل و ظرفیت هیئت علمی داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی دارای ۲۴ هزار هیات علمی ثابت است و نزدیک به ۳۴ هزار هیئت علمی همکار با چندین هزار دانشجوی دکترای تخصصی و چندین هزار دانشجوی کارشناسی ارشد می باشد که می توانند پایان نامه های خود را به صورت رایگان در اختیار رفع نیازهای صنایع قرار دهند.

نگاهداری در پایان گفت: ما در حدود ۱۱۳۵ شرکت شرکت دانش بنیان داریم و ۱۲۵ مرکز رشد و علم و فناوری که اینها نیز ظرفیت هایی است که وجود دارد که در قالب این ها می توانیم در خدمت صنایع باشیم.

انتهای پیام /

کد خبر: 1044393