کیفرخواست مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین صادر شد

 روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین از صدور کیفرخواست مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین و ۴ نفر از کارمندان و مسئولان ذیربط این شرکت خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، درخصوص گزارش اداره کل بازرسی استان علیه مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین و همچنین ۴ نفر از کارمندان و مسئولان ذیربط شرکت گاز استان دائر بر مشارکت در اهمال و تفریط در تمدید ضمانت نامه و یا ضبط تضمین مناقصه، پرونده‌ای در دادسرای قزوین تشکیل شد.

پس از انجام تحقیقات محرز شد که اتهام ۴ نفر از کارمندان و مسئولان ذیربط شرکت گاز استان قزوین اهمال در اعلام ضبط تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه گر برنده، اهمال در تمدید و ضبط تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه گر برنده، به کارگیری کارکنان واحد مالی مغایر احکام کارگزینی و اهمال در تمدید تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه گر برنده بوده است که به همین خاطر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

بر اساس کارشناسی صورت گرفته در این پرونده مبلغ متنابهی از وجوه متعلق به شرکت گاز استان قزوین در معرض تضییع قرار گرفته است.

همچنین در خصوص وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در ماده ۱۳ اساسنامه شرکت آمده است؛ "مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت، مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت است"، لذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده و بررسی اصلاحیه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت، اتهامات قصور و کوتاهی متوجه مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین شده است.

گفتنی است با توجه به قانون سلامت اداری، عدم انعکاس موضوع به مرجع قضایی از دیگر دلایل توجه اتهام به مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین است و در نهایت با عنایت به گزارش اداره کل بازرسی استان، تحقیقات انجام شده، اظهارات متهمان، استعلامات صورت گرفته و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده نامبردگان مجرم تشخیص و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو قزوین ارسال شد و در جریان رسیدگی قرار دارد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1044400