عملکرد رسانه ملی باید شفاف و نظام مند باشد

باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران: نشست دانشگاه عمومی با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد که در این نشست نمایندگان، از شفافیت مالی تا ساختار های مختلف صدا و سیما را نقد کردند.

کد خبر: 1045506