توانایی حل مسئله، خصلت انسان های بزرگ است

عضو هیأت علمی واحد بوشهر توانایی حل مسئله به جای حذف مسئله را ویژگی انسان های بزرگ دانست.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، عباس عاشوری نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در کارگاه آموزشی« موفقیت در روابط اجتماعی» که به همت دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی این واحد دانشگاهی با حضور کارکنان و اعضاء هیأت علمی برگزار شد با بیان اینکه روان شناسی علم مطالعه رفتار انسان ها از لحاظ مطالعات ذهن آدمی است، گفت: انسان موجودی است اجتماعی و ناگزیر نمی تواند از این انتخاب سرباز زند.

عاشوری نژاد با بیان اینکه زندگی اجتماعی امروز از لحاظ ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حتی زیرساختارهای آن ( مسائل خانوادگی، شغلی و روابط فردی) دچار آشفتگی شده و با تنش، استرس و اضطراب همراه است، عنوان کرد: شاید باید گفت، این مشکلات از زمانی آغاز شد که بر خلاف ذات آفرینش، اشیاء دوست داشته شدند و انسان ها مورد استفاده قرار گرفتند.

عضو هیأت علمی واحد بوشهر با اشاره به اینکه دوست داشتن و دوست داشته شدن 2 نیاز اساسی در روابط انسانی است، اذعان کرد: یک نشان آشکار آشفتگی روانی در این است که نه کسی را دوست داشته باشید و نه نیازی در خود مبنی بر دوست داشته شدن احساس کنید.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه علم روانشانسی امروز به طور گسترده و عمیق روابط انسان ها را مورد واکاوی قرار می دهد، تصریح کرد: روانشناسی اعماق، لایه های زیرین ذهن و روان که همان ضمیر ناخودآگاه انسان است را بررسی می کند.

وی با بیان اینکه عمر انسان خارج از اراده او در حال گذر است و این تصمیم با فرد است که میان لذت بردن از دوران عمر، تحمل سختی ها یا بی تفاوتی به مسائل کدام را انتخاب کند، تشریح کرد: باید همواره به یاد داشت که عمر انسان تکرار نخواهد شد و زندگی فرصت یکباره است.

عاشوری نژاد با تأکید بر اینکه انسان به تبع زندگی اجتماعی خود زمانی خوشحال است که در محیط شادمان قرار داشته باشد، افزود: به واقع 3 شرط برای شاد زیستن وجود دارد که عبارت است از: داشتن کسی برای دوست داشتن، وجود کاری سودمند برای انجام و داشتن امید نسبت به آینده.

وی با اشاره به اینکه یک خصیصه بد انسان این است که دیگران را خوشبخت تر از خود می داند و ظاهر زندگی افراد را با باطن زندگی خود مقایسه می کند، بیان کرد: یکی از مسائل دگرگونی روح و روان انسان در این است که گذشته را نسبت به امروز زیباتر می بینیم و آینده را نیز تیره و تار. که این سبب می شود اندوهگین شویم و از زندگی لذت نبریم. خوشبختی در برخی زمان ها حاصل فکر نکردن به افکار منفی و مسائلی که شاید هرگز واقع نشود و یا عدم افسوس نسبت به گذشته است.

این کارشناس با بیان اینکه شروطی برای موفقیت در زندگی اجتماعی وجود دارد که می توان به گشاده رویی، احترام کلامی در رفتار و عمل نسبت به دیگران و احترام غیر کلامی اشاره کرد، اظهار کرد: هر رفتار و عکس العمل پیش از وقوع و رخ دادن، در ذهن افراد یا مخاطب ایجاد می شود و نقش بستن اتفاقات در ذهن اجتناب ناپذیر است.

عاشوری نژاد با بیان اینکه رفتار افراد نسبت به محیط پیرامون خود تابعی از بخش وراثتی و بخش تربیتی انسان است، تشریح کرد: ارتباط افراد با دیگران قبل از مراوده کلامی با رفتارهای غیر کلامی آغاز می شود. متانت در اعمال عامل مهمی در جذب مخاطب است.

این استاد دانشگاه تکبر، غرور، خودپسندی و خود برتر بینی را آفت بسیار بزرگ و جدی در روابط اجتماعی برشمرد.

کد خبر: 1045580