گزارش | یکپارچه‌سازی سیاست‌های پژوهش، وظیفه پژوهشگاه دانشگاه آزاد

باشگاه خبرنگاران دانشجویی: اولین جلسه شورای عالی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی برگزار شد. در این نشست دکتر طهرانچی وظیفه اصلی پژوهشگاه دانشگاه را یک پارچه سازی سیاست های پژوهش دانست.

کد خبر: 1045763