نخبگان را نمی بینید ؟!

هفتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی و جمعی از پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی در بیمارستان فرهیختگان برگزار شد .

کد خبر: 1056328