حضور یک دانشگاه آزادی در هیئت رئیسه فدراسیون اسکواش

یک دانشگاه آزادی به عضویت در هیئت رئیسهفدراسیون اسکواش درآمد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، جمشید همتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون اسکواش برگزیده شد.

مدیر ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه آزاد اسلامی با حکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به عضویت هیئت رئیسه اسکواش کشورمان در آمد.

جمشید همتی هم اکنون مدیر ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه آزاداسلامی است و حضورش در پست جدید می تواند به گسترش مراودات این فدراسیون با دانشگاه آزاداسلامی بینجامد.

کد خبر: 1057128