خاطره شنیدنی دکتر طهرانچی از شهید حاج قاسم سلیمانی

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در شبکه چهار سیما خاطره ای شنیدنی از شهید حاج قاسم سلیمانی تعریف کرد

دکتر محمد مهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در شبکه چهار سیما خاطره ای شنیدنی از زمانیکه مسئولیت دانشگاه شهید بهشتی را برعهده داشت و یکی از فرزندان شهید حاج قاسم سلیمانی سلیمانی دانشجوی او بود تعریف کرد.

کد خبر: 1057649