رسانه ها چوب بی اعتمادی مسئولان را خوردند

در همه جای دنیا طبیعی است که باید به گفته ها و اظهار نظر مسئولان کشور اعتماد شود زیرا یکی از منابع اصلی خبر، مسئولان هستند و اینکه رسانه ها، خبرهای داخل کشور بویژه اخبار مهم ملی و امنیتی را از مقامات رسمی بگیرند، امری معمول و حرفه ای است. بنابراین نباید رسانه ها برای انتشار اخبار مسئولان و مواضع آنها و اتکای کارشناسان به اظهارات آنها مورد بازخواست قرار بگیرند و اعتبارشان زیر سوال برود.

ایراد کار اینجا است که مسئولان تصویری از اطلاعات و شناختی از آرایش رسانه ای ندارند، حتی مخاطبان را نشناخته و دسترسی مخاطبان به ابزارهای مختلف و متعدد رسانه ای را هم نمی شناسند. امروز مخاطبان تغییر کرده اند و دست به انتخاب می زنند این طور نیست که فقط مصرف کننده باشند، بلکه هم مصرف کننده، هم تولیدکننده و هم توزیع کننده اخبار هستند. با توجه به رشد تکنولوژی های ارتباطی از دهه ۱۹۹۰ به بعد با پدیده ارتباط جمعی شخصی و آرایش جدید رسانه ای مواجه هستیم. هر فرد می تواند هر خبری را از هر جایی و به هر زبانی تولید و منتشر کند. زمان زیادی از دوره مدل های سنتی که فقط برخی رسانه ها تولیدکننده بودند و برخی توزیع کننده و مردم هم تنها مصرف کننده بودند، گذشته است.

متاسفانه برخی مسئولان حتی ازجایگاه خود هم شناخت دقیقی ندارند و همچنان فکر می کنند رسانه ها و مردم هر آنچه را که آنها گفتند، باید بپذیرند، در نتیجه هم چنین شده که مردم هم به مسئولان و هم به رسانه ها بی اعتماد شده اند. البته ایراد دیگر این است که مسئولان رقبا و دشمنان خود را نیز نمی شناسند، چون آنها هم در مقابل، هیچ گاه بیکار نمی نشینند و افکار عمومی را در تیررس اهداف خود قرار می دهند. هنوز برخی از مسئولان در دهه های قبل باقی مانده اند و توقع آنها هم از رسانه ها در حد روابط عمومی تنزل پیدا کرده است.

چنانچه قرار باشد اعتماد عمومی به رسانه ها بازگردد، نظر و نگاه مسئولان به خود و فضای رقابتی باید تغییر کند؛ به نوعی که باید رسانه ها هم در تصمیمات دخالت داده شوند و بازیگر اصلی و معتمد مردم باشند. البته نباید فراموش کرد که دادن اطلاعات غلط سبب می شود اعتماد مردم نه تنها به رسانه ها بلکه به مسئولان هم سلب شود. همچنان که بعد ازاتفاقات اخیر اطلاعات کاملی از حوادث داده نشد لذا این بار هم این اشتباه تکرار شد و این رسانه ها هستند که متضرر شدند و مردم نسبت به آنها کاملا بی اعتماد شدند. به هر ترتیب همین مساله باعث سلب اعتماد مردم می شود و آنها به سمت رسانه های خارجی گرایش پیدا می کنند. نکته جالب اینجا است که در همه جای دنیا، مردم اخبار را از مسئولان می گیرند، این در حالی است که در کشور ما به طور کاملا غیرطبیعی اخبار مهم از منابع غیررسمی گرفته می شود، آن هم به این دلیل که مسئولان، رسانه ها را باور ندارند و اطلاعات را بدرستی در اختیار آنها قرار نمی دهند. البته در اطلاع رسانی سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی هم رسانه ها مقصر نبودند اما ضربه مهلکی بر آنها وارد شد و ضربه ای که وارد شده به هیچ وجه در زمان کوتاهی جبران نخواهد شد.

رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد تهران مرکزی

کد خبر: 1058109