حقوقدانی که حق یک ملت را زیرپا گذاشت

آقای رئیس جمهور اکنون که راه را اشتباه رفتید و باور کردید که بلد نیستید حق ملت را بدهید؛ به کسانی که بی‌ادعا و بدون وعده خوب بلدند از پس کارها بربیایند میدان بدهید.

گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ مسعود کیخا: «من حقوق‌دانم»؛ روزی که این جمله با کوبیدن دست بر سینه ستبر٬ قاطع و محکم گفته شد خیلی‌ها به وجد آمدند؛ برخی هم هیجان‌زده شدند و می‌گفتند با همین یک جمله پیروز شد؛ بله پیروز شد؛ چون اکثریت انتخاب‌کنندگان باور کردند که حقوقدان است؛ باور کردند که حق‌شان را می‌توانند از او بخواهند.

حقوق‌دان‌ها حق را به حقدار می‌رسانند؛ حقی که باید به ملت ایران داده می‌شد، ملتی که با وعده‌ها و وعیدها عجین شده، ملتی که به عدالت رأی می‌دهد٬ به تدبیر رأی می‌دهد٬ به توسعه اقتصادی و سیاسی رأی می‌دهد٬ به صدها شعار ریز و درشت رأی می‌دهد و حق دارد که حقش را بخواهد، عمل به وعده بخواهد.

امروز ملت این حق را دارند که بپرسند آقای رئیس چرا بعد از ۶ سال یادتان آمده بلد نیستید مملکت را اداره کنید؟ چرا امروز یادتان آمده با تحریم‌ها نمی‌توانید اقتصاد را بچرخانید؟

آقای رئیس اجازه هست از شما کوچک‌ترین حق‌شان را بخواهند؟ بخواهند جایگاه‌های مدیران و وزیران و ژنرال‌ها را به کسانی بسپرید که بلدند. آیا حق اقتصاد‌دان‌های جوان است که روزی بالاخره بر جای بزرگان تکیه کنند یا نه؟ آیا حق نخبگان است بر کرسی‌هایی که بلدند اداره کنند تکیه بزنند؟

آقای رئیس شما حق ندارید جوانان کشور را نادیده بگیرید، حق ندارید سهم خارجی‌ها را در موفقیت کشور بیش از نخبگان مملکت در نظر بگیرید.

آقای رئیس اکنون که راه را اشتباه رفتید و باور کردید که بلد نیستید حق ملت را بدهید، اجازه دهید کسانی به میدان بیایند که بی‌ادعا و بدون وعده خوب بلدند از پس کارها بربیایند. راه دوری نروید، اگر شما بلد نیستید راه چاره زیاد است؛ کمی به دور و برتان نگاه کنید، به ظرفیت‌های داخلی‌ نگاه کنید. چند ده هزار میلیارد تومان بودجه کشور صرف دانشگاه‌ها نشده تا دانشجویان و فارغ‌التحصیلان روی نیمکت‌ پارک‌ها روزگار بگذرانند.

شما که ۶ سال کشور را به باد برجام سپردید؛ دو سال باقی مانده را هم به جوانان اعتماد کنید٬ به دانشجویان تحصیل‌کرده این مملکت. به آنها که نمی‌دانند برای گرفتن حق‌شان پیش کدام حقوقدان بروند.

آقای رئیس شما که سفرهای خارجی زیاد می‌روید، ببینید کشورهای کدخدا و کدخدادوست را چه کسانی اداره می‌کنند؟ چرخ اقتصادشان را چه کسانی می‌چرخانند؟ «نخبگان». کم نیستند در بین‌شان همین جوان‌هایی که در دانشگاه‌های جهان سومی تحویل گرفته نمی‌شوند.

آنجا که شما معتقدید می‌توانند کشور ما را سروسامان دهند؛ زیادند مدیرانی که حقوقدان نیستند؛ اما قدر و جایگاه نخبگان و فارغ‌التحصیلان‌شان را می‌دانند و اجازه می‌دهند همین‌ها حق ملت را بدهند. کرسی اقتصاد و سیاست و فرهنگ غنیمت جنگی نیست؛ باید به حقدارش داده شود تا چرخش بچرخد. حقوقدان‌ها حق می‌دانند٬ حق می‌ستانند و حق می‌دهند.

دبیر گروه آموزش عالی ایسکانیوز*

انتهای پیام/

کد خبر: 1058790