دولت الکترونیکی بزرگترین ابزار بومی کنترل و پیگیری فساد است

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه باید مکانیزم ها و ساختارها طوری طراحی شود که پیشگیری در مرحله نخست انجام شو، گفت: ما تاکید داریم دولت الکترونیکی در مراحل پیشگیری و کنترل نظارت بزرگترین ابزار بومی کشور دراین حوزه است.

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، نصرالله جهانگرد، عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه ترکیبی از سیاست گذاری و قوانین می توانند موجب اختلاف پتانسیل و ارزش افزوده شود، گفت: وضعیت در شرایط کتمان برای عده ای رانت ایجاد می کند و برای عده ای زیان به بار می آورد.

اطلاعات تصمیم گیری ها باید در دسترس مردم باشد

وی با اشاره به اینکه حلال مشکل فساد های کوچک و بزرگ این است که جامعه به طور شفاف اطلاعات را داشته باشد، افزود: اگر همه جامعه اطلاعات تصمیم گیری ها را در اندازه های کلان و خرد داشته باشند محیط نهی از منکر بزرگی اتفاق می افتد؛ البته نه این که فقط اطلاعاتی باشد که بر اساس تقاضا به فرد داده شود بلکه اطلاعات باید قبل از تقاضا منتشر شود.

جهانگرد تصریح کرد: در هر محیط اقتصادی و اجتماعی ۵ پارامتر است که اگر دارای هویت و قابل ثبت و رهگیری شوند و داده ها به شکل باز در اختیار همه قرار بگیرد، جامعه نسبت به چیزی که رخ می دهد اشراف پیدا می کند.

وی افزود: باید بتوانیم کالا، خدمات و پول را با هویت کرده و ثبت کنیم و مبادله را بین شخصیت های حقوقی و حقیقی در مکان مشخص ببینیم و اگر این پارامترها به صورت واحد دیده شود تمام موضوعاتی که حامل ارزش افزوده است توسط ناظرین دیده می شود که این منجر به شفافیت اقتصادی و نظام مالیات می شود؛ ما در این سال هایی که دولت الکترونیکی را دنبال کردیم هم به دنبال این اتفاق بودیم.

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید به اینکه امروز ۹۹ درصد مبادله پول در کشور قابل رهگیری است، گفت: کالا و خدمات در کشور ما استاندارد واحد را به دست نیاورده بنابراین باید این مبادلات را تکمیل کنیم البته هویت افراد یونیک شده اما این که به عملیات اقتصادی پیوند داشته باشد موضوعی است که در جریان جاری کشور باید اجرایی شود.

تصمیم گیران گذار سیستم سنتی به مدرن مشکل ایجاد می کنند

وی به گله مندی رییس جمهور از میزان پیشرفت دولت الکترونیکی اشاره کرد وافزود: ما به یک بن بست رفتاری انسانی رسیده ایم و مدیران و تصمیم گیران که در مقام تصمیم باید این گذار سیستم سنتی به یک سیستم شفاف را انجام دهند اما پشت قوانین با عنوان های محرمانه و حدود اختیارات پنهان می شوند.

جهانگرد با اشاره به مراحل گذر از ساختار سنتی به مدرن، تصریح کرد: در ایران دستگاه ها در مرحل سوم مدرن سازی هستند اما نیاز به همکاری در سطح ملی دارند که وارد مرحله چهار که تعامل با مردم است، شوند، مانند موضوع کارت سوخت که در این مرحله چند دستگاه با یکدیگر همکاری کردند. البته از ابتدا هر دستگاه نگرانی های خود را داشت و بعضا پافشاری هم شد اما در صورتیکه همکارئ ها پیوسته باشد بسیاری از تشریفات اداری حذف می شود.

وی درباره تاثیر شبکه های اجتماعی نیز افزود: شبکه های اجتماعی پلتفرم روابط جامعه هستند و آینده پیش رو مبتنی بر پلتفرم های بزرگ است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: نمی شود رسانه های عمومی کشور در رقابت های سیاسی، فعالیت دستگاه های اجرایی را سیاه نمایی کنند و زمانی که اعتماد عمومی خدشه دار و احساس فساد از خود فساد بیشتر شد آن را ترمیم کنیم.

جهانگرد نیز در بخش دیگر از سخنان خود در این نشست با اشاره به تاثیر تربیت و آموزش کودکان در مدارس، گفت: تعلیم و تربیت ما قهرمان پرور است نه جمعی نگر و بچه ها در کودکستان به همین شیوه آموزش می بینند و از همان زمان ابتدایی به همین شکل در انسان نهادینه می شود.

وی افزود: کسی که از مدرسه بیرون می آید باید در کل ذهن و رفتارش سالم بودن به صورت خودکار نهادینه شده باشد.

ساختارهای مزاحم فساد ایجاد می کنند

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته تقریبا هیچ تغییری در تکنیک های اداری و مقررات و ماموریت ها ایجاد نشده است، تاکید کرد: از نظر من دو سوم این ساختارها باطل است و این ساختارهای اضافه مزاحم می شوند و ایجاد فساد می کنند.

وی با اشاره به اینکه شبکه های اجتماعی محیط های بسیار خوبی برای اطلاع رسانی و شفافیت است، افزود: باید مراقب بود چرا که ابزار شبکه های اجتماعی با قدرت خود در اختیار مفسدین هم قرار دارد.

جهانگرد تاکید کرد: اخباری باید در این فضا منتشر شود که از منبع معتبری تایید شده باشد تا منجر به انحراف افکار عمومی نشود.

وی با اشاره به اخبار وقایع اخیر در کشور و صدمه به اعتبار رسانه ها، افزود: بعد از وضوح اطلاعات در حوادث اخیر مشخص شد که رسانه ها دانسته اخبار نادرست به مردم نداده اند بلکه اطلاعاتی که به آنها داده شده بود را منتشر کردند.

دولت الکترونیکی بزرگترین ابزار بومی پیشگیری و نظارت است

جهانگرد در بخش پایانی سخنان خود در این نشست با اشاره به اهمیت اثر و دستاورد دستگاه ها و افراد، گفت: گزارش عملکردی دارای ارزش است که برای مردم و کشور رشد، توسعه، رفاه، کاهش فقر و فساد داشته باشد و رسانه ها به عنوان چشم ناظر و به نمایندگی از مردم عملکرد و اثر فرد یا یک نظام اداری را می توانند سنجش کنند و این گزارش می تواند ملاک باشد.

وی با بیان اینکه دریافت بودجه عمومی بدون دستاورد مشخص برای زندگی مردم یک نوع فساد است، افزود: نهاد های نظارتی در مرحله ای هستند که فقط به تبعیض ها، رانت ها و تخلف از مقررات رسیدگی می کنند و هنوز به میزان دستاوردها و اثرات فعالیت افراد و دستگاه ها رسیدگی نمی شود و در این مرحله نهادهای نظارتی مردمی اهمیت بیشتری از دستگاه های نظارتی دارند.

جهانگرد تاکیدکرد: به دلیل اینکه این نهادها ذینفع نیستند اعتبار بیشتری دارند و دستگاه های نظارتی نیز باید بتوانند با گزارش و عملکرد درست اعتماد عمومی را جلب کنند.

وی افزود: باید مکانیزم ها و ساختارها طوری طراحی شود که پیشگیری در مرحله نخست انجام شود و نظارت و کنترل در عالی ترین سطح باشد و ما به انتها که وقوع فساد است کمتر برسیم؛ البته در حال حاضر این مراحل برعکس است؛ و ما تاکید داریم دولت الکترونیکی در مراحل پیشگیری و کنترل نظارت بزرگترین ابزار بومی کشور دراین حوزه است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1059101