دوباره جهل معجزه کرد!

در بحبوحه فضای ملتهب جامعه در روزهای هجوم کرونا و هجمه های رسانه ای ، فضای مجازی این بار با انتشار ویدئویی از برخی افراد جاهل مواجه شد که با واکنش های شدید از طرف مردم رو به رو شد.

کد خبر: 1062805