دانشجویان، محتکرین را زمین کوبیدند/ تولید ضدعفونی‌کننده توسط پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد شهرقدس

خط تولید محصولات بخور اکالیپتوس و ژل‌های ضدعفونی‌کننده توسط مرکز تحقیقات گیاهان دارویی واحد غرب تهران و با مشارکت دانشجویان باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد شهرقدس به تولید می رسد.

کد خبر: 1063050