انتشار کتابی در حوزه آینده‌پژوهی و خط مشی‌گذاری/ پاسخی به غافلگیری مدیران بحران در کشور

کتاب جدیدی توسط سه استاد دانشگاه تهران به رشته تحریر درآمده که به بخش مهمی از غافلگیری و مدیریت بحران‌ها در کشور با نگاه سناریویی پاسخ می‌دهد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، کتاب «خط مشی‌گذاری سناریومبنا» با رویکرد آینده‌پژوهانه و خردمندانه به خط مشی‌گذاری عمومی منتشر شد.

این کتاب که از سوی «انتشارات مهربان» چاپ شده و در پنج فصل و 150 صفحه سازماندهی شده، توسط علی‌اصغر پورعزت استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، احد رضایان قیه باشی پژوهشگر پسادکتری آینده‌پژوهی دانشگاه تهران و الهام اوستان دانشجوی دکتری خط مشی‌گذاری این دانشگاه به رشته تحریر درآمده است.

در کتاب «خط مشی‌گذاری سناریومبنا» تلاش شده ادبیات آینده‌پژوهی و مفاهیم بنیادین آن با فرایند خط مشی‌گذاری ترکیب شده و الگوی خط مشی‌گذاری سناریومبنا استخراج و توسعه داده شود.

فصل اول کتاب، نگاهی متفاوت و انتقادی به مختصات جهان جدید، معرفی برنامه‌ریزی سناریویی، عدم قطعیت‌ها در جهان جدید و اصول و مبانی خط مشی‌گذاری عمومی دارد.

فصل دوم، نگاهی چالشی به فرایند سنتی خط مشی‌گذاری و ضرورت انعطاف‌پذیر بودن خط مشی‌ها با هدف افزایش تاب‌آوری در سیاست‌ها و خط مشی‌هاست. در این فصل بر ضرورت پذیرش عدم قطعیت‌ها در محیط‌های عملیاتی و نظری در فرایندهای خط مشی تأکید شده است.

فصل سوم شامل فهرستی از مهمترین عوامل و مؤلفه‌های غافلگیرکننده سیستم‌های خط مشی‌گذاری عمومی است. گفته می‌شود بسیاری از این غافلگیری‌ها همچنان با قدرت در حال تخریب خط مشی‌ها بوده و همچنین عوامل و غافلگیری‌های جدیدی نیز هر روز بر این مجموعه افزوده می‌شود.

در فصل چهارم فرایند خط مشی‌گذاری سناریو مبنا با در نظر گرفتن فرایندهای سنتی، اصول سناریوپردازی و ویژگی عدم قطعیت‌زده بودن محیط معرفی می‌شود. در این فصل الگوی جدیدی برای خط مشی‌گذاری در محیط‌های پیچیده و آشوبناک که سرشار از عدم قطعیت هستند، ارائه می‌شود.

در فصل پنجم نیز به ویژگی‌های خط مشی‌گذاران پرداخته شده است. در این فصل به این پرسش، پاسخ داده می‌شود که در شرایط عدم قطعیت که محیط پیچیده و آشوبناک است، خط مشی‌گذاران به عنوان فرماندهان و رهبران میدان‌دار، چه ویژگی های باید داشته باشند؟ برای پاسخ به این پرسش به مجموعه‌ای از ویژگی‌های بدیل‌اندیشی، پیامدمحوری و ... اشاره شده است.

این کتاب به بخش مهمی از غافلگیری و مدیریت بحران‌ها در کشور با نگاه سناریویی پاسخ می‌دهد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1063115