سومین کتابگردی عیدانه : ارتداد

شما هم کتاب مورد علاقه خود را معرفی کنید

سومین قسمت کتابگردی در نوروز۹۹ با حسام آبنوس،با معرفی کتاب ارتداد به قلم وحید یامین پور و از انتشارات سوره مهر که یامین پور در این رومان موقعیتی را برای ما رقم می زند که شاید خیلی از ما نمی تونیم آن را تصور هم کنم.

کد خبر: 1064405