دوازدهمین کتابگردی عیدانه: طعم گس زندگی

شما هم کتاب مورد علاقه خود را معرفی کنید.

دوازدهمین قسمت کتابگردی در نوروز۹۹ با حسام آبنوس،با معرفی کتاب طعم گس زندگی به قلم حمید رضا منایی که مجموعه داستان است و درون مایه اصلی همه داستان ها مرگ است اما برای هر نفر زندگی و مرگ طعمی متفاوت دارد.

کد خبر: 1065049