آفرینش بذر در ایران

آنچه می‌بینید تصویر کوچکی از یک کار بزرگ است؛ تصویری از پروژه‌ی ملی تولید بذر اصلاح شده، بومی و ساخت داخل این سرزمین. تا پیش از این و براساس آمارها متأسفانه تولید ۹۷ درصدی بذر کشور در اختیار خارجی‌ها بوده و واردات این بذرها از خارج، ارز زیادی را از کشور خارج می‌کرده است. اما اکنون پروژه‌ی ملی تولید بذر هیبریدی آغاز شده و قرار است به زودی و با افزایش سطح تولید بتوانیم جوابگوی نیاز داخل و خارج باشیم.

کد خبر: 1065106