یک کار خاص در وضعیت خاص

در روزهایی که جامعه هنوز از حمله ویروس کرونا ملتهب است و عده ای نیز داغدار از دست دادن عزیزانشان از ابتلا به این ویروس ، انسان هایی مرهمی شده اند بر دل هایی که فوت عزیزانشان غریبانه بود.

کد خبر: 1069980