۳ تغییر مدیریتی در حوزه ریاست و اجرایی مجلس

محمد باقر قالیباف با صدور ۳ حکم جداگانه مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس، معاون اجرایی مجلس و دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس را منصوب کرد.

به گزارش ایسکانیوز، رئیس مجلس در احکامی جداگانه، مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس، معاون اجرایی مجلس و دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس را منصوب کرد.

انتصاب مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس

در بخشی از حکم رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به دکتر نگاهداری آمده است: نظر به تعهد دینی و انقلابی، تخصص و تجارب ارزنده در حوزه های سیاستگذاری، جنابعالی را بعنوان «مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی» منصوب می نمایم.

در ادامه این حکم انتصاب، ایجاد انسجام و هماهنگی‌های مدیریتی حوزه‌های درون سازمانی مجلس و تقویت ارتباطات برون سازمانی با سایر قوا، دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و همچنین ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه حضور موثر رئیس قوه مقننه در شوراهای عالی و مجامع ذی ربط، تقویت و نهادینه سازی ارتباطات مردمی رئیس مجلس و برنامه ریزی فعالیت های وی از اهم انتظارات از مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس عنوان شده است.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر بابک نگاهداری دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی و دکترای حرفه‌ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران است و پیش از این رئیس شبکه ازمایشگاهی و پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

انتصاب معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی

محمدباقر قالیباف در حکمی دیگر، مهندس حمید اصلانی را به معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

در بخشی از حکم رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به مهندس اصلانی آمده است: «نظر به تعهد دینی و انقلابی و تجارب و سوابق ارزنده، جنابعالی را بعنوان «معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی» منصوب می نمایم.»

در ادامه این حکم انتصاب، اهم انتظارات رییس مجلس شورای اسلامی از معاون اجرایی شامل برنامه ریزی و اقدام در چارچوب سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب و با رویکرد تحول و تاکید بر کارآمدسازی، شفاف سازی، هوشمندسازی و مردمی سازی در حوزه های ساماندهی هرچه بیشتر حوزه های اداری و مالی مجلس اعم از توسعه و ارتقاءکیفی زیرساخت های آن مبتنی بر فناوری های نوین، ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ذکر گردیده است. شفاف سازی و انضباط مالی، حفاظت و امنیت مجلس، بهره برداری سریعتر طرح توسعه مجلس و خدمت رسانی به نمایندگان محترم و کارکنان خدوم از دیگر ماموریت های مندرج در این حکم به معاون اجرایی جدید است.

از جمله سوابق مهندس اصلانی، معاونت اجرایی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بوده است.

انتصاب دستیار سیاسی و رسانه ای رییس مجلس

همچنین محمدباقر قالیباف، در حکمی محمدسعید احدیان را به عنوان دستیار سیاسی و رسانه ای رییس مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

در بخشی از حکم رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به محمدسعید احدیان آمده است: «نظر به تعهد دینی و انقلابی و تجارب ارزنده در حوزه های رسانه ای و سیاسی، جنابعالی را عنوان «دستیار سیاسی و رسانه ای» رئیس مجلس منصوب می نمایم.»

رییس مجلس در این حکم، اهم وظایف دستیار سیاسی و رسانه ای خود را برقراری ارتباط مناسب با رسانه‌های کشور و برنامه ریزی برای حضور موثر نمایندگان محترم مجلس در فضاهای رسانه ای به منظور تبیین و شفاف سازی رویکردهای خدمت رسانی مجلس شورای اسلامی و همچنین زمینه سازی اجتماعی و رسانه ای برای مشارکت و حضور نخبگان دانشگاهی و حوزوی و مردم در تصمیم گیری های مجلس بر شمرده است.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر محمدسعید احدیان دارای مدرک دکترای سیاستگذاری عمومی است و پیش از این با حکم رهبر معظم انقلاب چهار دورۀ پیاپی عضو هیئت امنای موسسه فرهنگی هنری خراسان و مدیرعامل این مجموعه رسانه‌ای بوده است.

کد خبر: 1071233