معاون پارلمانی رئیس جمهور :

شورای عالی استان‌ها هم جایگاه تقنینی و هم جایگاه نظارتی دارد

پنج‌شنبه 19 تیر 1399 - 12:26