دعوت از نوآوران برای ارائه راهکارهای کاهش هدررفت کود اوره

چهارشنبه 25 تیر 1399 - 13:28
کد مطلب: 1074771
کود کشاورزی

به منظور کاهش آب شویی و هدررفت کود اوره در مصارف کشاورزی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اقدام به برگزاری چالش نوآوری کرده است.