نهران-ایسکانیوز: همزمان با روز دانشجو، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاداسلامی بخشنامه "تسهیل فعالیت تشکل های اسلامی دانشجویی با تقویت رویکرد فرهنگی" به منظور حمایت، فعال سازی تشکل های اسلامی سیاسی و تسهیل اجرا و تشریح جزئیات ماده واحده قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی را ابلاغ کرد.


در این بخشنامه که به نمایندگان تام الاختیار ریاست دانشگاه در هیات امنای استان ها، معاونان هماهنگی، دبیران هیات امنای استان ها، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است بر جهت تسهیل فعالیت تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان تاکید شده و بیان می دارد که تشکل های اسلامی سیاسی مستقیما تحت نظارت هیات نظارت بر تشکل های اسلامی سیاسی می باشند، بنابراین هیچ یک از نهادهای دانشگاهی یا غیر دانشگاهی حق دخالت در امور داخلی و اجرایی تشکل ها را نخواهند داشت.


همچنین بر اساس این بخشنامه، هیات نظارت بر تشکل های اسلامی سیاسی مرکب از ریاست واحد دانشگاهی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد دانشگاهی، نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تشکل های اسلامی سیاسی واحد دانشگاهی تشکیل خواهد شد.


شایان ذکر است که هیات نظارت واحد دانشگاهی به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست ها و صدور مجوز فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تشکل های اسلامی سیاسی و انجام سایر وظایف محوله حداقل هر دو هفته یکبار و یا به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد.


گفتنی است که بر اساس این بخشنامه پاسخگویی به درخواست مجوز فعالیت تشکل ها ( اعم از همایش ها، سخنرانی، مناظره و ...) باید طی هفت روز کاری به صورت کتبی انجام پذیرد.


همچنین در این بخشنامه مقرر شده که مرجع تصمیم گیری در خصوص احراز صلاحیت متقاضیان تاسیس تشکل یا نامزدهای شورای مرکزی تشکل ها، صرفا هیات نظارت بر تشکل های اسلامی سیاسی واحدهای دانشگاهی می باشد و هیات نظارت در خصوص احراز حسن شهرت و رعایت اخلاق اسلامی صرفا رای موثر و قطعی کمیته انضباطی واحد دانشگاهی را مدنظر قرار داده و در خصوص احراز وضعیت آموزشی از طریق معاونت آموزشی استعلام می کند.


به موجب این بخشنامه بررسی صلاحیت های متقاضیان تاسیس تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی باید ظرف یک ماه و بررسی صلاحیت نامزدهای شورای مرکزی تشکل های اسلامی سیاسی می بایست ظرف مدت دو هفته انجام شود.


در این بخشنامه تاکید شده است که حراست و کمیته انظباطی موظف هستند تخلفات احتمالی تشکل ها را به هیات نظارت واحد دانشگاهی گزارش دهند و صرفا هیات نظارت واحد دانشگاهی در خصوص نحوه برخورد، تصمیم گیری می کند.


نحوه اعطای تسهیلات و یارانه به تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی


بخشنامه تسهیل فعالیت تشکل های اسلامی دانشجویی با تقویت رویکرد فرهنگی در خصوص نحوه اعطای تسهیلات و یارانه به تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی تاکید می کند که سالیانه حداکثر تا سقف 30 میلیون ریال به عنوان یارانه به تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی و600 میلیون ریال به اتحادیه های تشکل ها یا اتحادیه ها در هیات نظارت واحد دانشگاهی و رعایت ضوابط مالی دانشگاه با ارائه اسناد مثبته توسط اداره کل تشکل ها اسلامی سیاسی از محل بودجه تشکل ها پرداخت می شود.


در این بخشنامه مقرر شده که اردوی سالیانه آموزشی تشکیلاتی تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی هرساله به مدت چهار روز تا سقف 100 نفر از اعضای فعال ( خواهران و برادران) پس از اخذ مجوز از هیات نظارت واحد دانشگاهی مربوطه برگزار گردد.


همچنین بر اساس این بخشنامه در صورت تصویب هیات نظارت واحد دانشگاهی تشکل های اسلامی سیاسی نیز می توانند در 120 دقیقه ساعت فرهنگی موضوع بخشنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی نسبت به برگزاری کرسی آزاد اندیشی، نقد و مناظره، سخنرانی، میزگرد، تریبون آزاد در قالب موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدام کنند. از این حیث بودجه لازم جهت برگزاری این برنامه از محل بودجه فرهنگی و اجتماعی واحد دانشگاهی در صورت اخذ مجوز از شورای فرهنگی واحد دانشگاهی تخصیص خواهد یافت.


این بخشنامه تاکید می کند که واحدهای دانشگاهی موظفند هر ساله بر اساس بخشنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی با موضوع هفته " آفتاب مهر" ضمن اختصاص غرفه به تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی در اردوی دانشجویان جدید الورود، جهت تهیه بروشور، جزوات و نشریات دانشجویی که تشکل های اسلامی سیاسی به منظور معرفی فعالیت های خویش تهیه می نمایند از محل بودجه جاری واحدهای دانشگاهی تامین کنند. همچنین در مراسم معارفه اردوی جدید الورودها، به تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی موجود در دانشگاه وقت مقتضی جهت معرفی خویش تخصیص یابد.


بر اساس بندهای این بخشنامه واحد های دانشگاهی موظف می باشند کلیه برنامه های تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی یا اتحادیه ها را که حسب مورد به تایید هیات نظارت واحد دانشگاهی رسیده است و جهت عموم دانشجویان واحد دانشگاهی تدارک دیده شده است از طریق سامانه پیام کوتاه و همچنین پرتال اطلاع رسانی واحد به کلیه دانشجویان واحد دانشگاهی مربوطه اطلاع رسانی کنند.


تسهیل فعالیت نمایندگان رییس دانشگاه در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی و استادان


در این بخشنامه مقرر شده که به  منظور هماهنگی و همکاری مستمر در جهت رفع موانع و مشکلات تشکل های اسلامی سیاسی مقتضی است از نمایندگان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در هیات نظارت بر تشکل اسلامی سیاسی دانشجویی و استادان استان ها در جلسات و نشست های شورای روسای واحد های استان و هیات امنای استان مربوطه توسط ستاد هماهنگی استان دعوت به عمل آید.


لازم به ذکر است بر اساس این بخشنامه سالانه بودجه ای ویژه امور دفتری و اداری نماینده، به عنوان تنخواه از محل بودجه جاری واحد مرکز استان اختصاص می یابد.


کد خبر: 162724